Email: info@ibcjewelry.com
Phone: 028 3830 7221

Kinh doanh :
Mr.Hoàng Nhân: 0918.576.246
Mr.Phương Anh: 0902.344.933

Hệ thống Website:
https://ibctech.com.vn
https://ibcjewelry.com
https://ibcjewelry.vn
https://maydotuoivang.com.vn